Kad atdeve no mācīšanās (ROL) kļūst svarīgāka par ienākumiem no izdevumiem (ROI)?

11.10.2017 / Linda Rūsa

Piemēram, runājot par dalīšanos - tendenču aprakstos tiek lēsts, ka lielās, globālās organizācijas tādā formātā kā šobrīd vairs nepastāvēs. Tās dalīsies daudzos mazākos uzņēmumos, un šis process būs saistīts gan ar darbinieku lojalitāti pašiem sev nevis iestādei, gan arī ar visaptverošu pakalpojumu dalīšanu mazākos, daudz konkrētākos un precīzākos pakalpojumos - profesionāļi piedāvās tirgū savu kompetenci, pretī saņemot kompetenci, kas vajadzīga viņiem, bet piemīt kādam citam.

Bet šoreiz mazliet vairāk par kādu citu tendenci - ROL.

Ja esat mācījušies finanses un/vai grāmatvedību, tad zināt, ko nozīmē ROI. Un arvien biežāk šo terminu iepazīst arī biznesa un personālvadības pārstāvji. Taču arvien lielāka nozīme mūsdienās top kādam citam kritērijam, ko angliski apzīmē ar abreviatūru ROL jeb “Return of Learning” – atdeve no mācīšanās jeb apgūšanas.

Situācija – jūs esat uzņēmumā, kas nolēmis ieguldīt nozīmīgus līdzekļus jaunā digitālajā platformā. Jūs piedāvājat mērīt potenciālo ieguvumu un ROI. Bet kolēģis saka – varbūt labāk mērām ROL?

Konkrētas formulas šim mērījumam nav. Taču tas tiek izmantots tieši tad, kad vēlamies veikt pilotpētījumu par jaunajiem pakalpojumiem un piedāvājumiem, ko plānojam ieviest tirgū.

ROL varēu saukt arī par mērījumu, kas palīdz noteikt pakalpojuma ietekmi uz pircēju, konkurentiem un tirgu kopumā. Šis modelis paredz, stratēģiskā plānošana ir jāsāk tieši ar ROL. Tas nozīmē, ka klients izmēģina produkta vai pakalpojuma demo versiju un dalās pirmajās asociācijās, pieredzē un sajūtās. Tiek lūgts novērtēt vispārējo apmierinātību ar pakalpojumu, vai klients tam varētu būt lojāls, kādu iespaidu produkta zīmols un ārējais izskats rada pircējam utt. Jo vairāk sākotnējo datu, jo vairāk informācijas, ar ko strādāt, mums ir.

Informācijas hierarhija ir šāda:

Fakti → Atklājumi → Ietekme → Ieteikumi → Konkrētas rīcības

Runājot par sasaisti ar personālvadību, arī šāda prakse ir daļa no mācīšanās kultūras. Mācīšanās kultūra attiecas gan uz cilvēkiem organizācijā, gan uz procesiem, gan arī veidam, kā mēs izzinām paši savu piedāvājumu tirgū.

Dalies: