Absolūtais minimums klientu apkalpošanas prasmju attīstībai

Atvērtais seminārs

Seminārā aplūkotās tēmas ir nepieciešamais minimums, lai darbinieks izprastu, ka klientu apkalpošana ir māksla, kas atstāj nospiedumu ikvienā klientā.

Seminārs paredzēts darbiniekiem, kuri uzsākuši darbu klientu apkalpošanas jomā.

Konsultācijas vadītājiem – izpēti savas kompetences

Konsultāciju programma

Ikviens vadītājs vai līderis ir unikāls – ar savām stiprajām pusēm un ierobežojumiem. Vadot cilvēkiem, nepietiek tikai ar teorijām un zināšanām par to, ko nozīmē būt labam vadītājam – ļoti būtiski ir apzināties, kāds es esmu, kādi ir mani ierobežojumi un iespējas. Sevis izzināšana ir durvis uz izaugsmi un attīstību!

Vadītāja loma klientu apkalpošanas kultūras veicināšanā

Atvērtais seminārs

Seminārs veidots maksimāli praktisks, rosinot domāt par arvien jauniem un aktuāliem veidiem, kā uzlabot klientu apkalpošanas komandas sniegumu.

Seminārs paredzēts vadītājiem, kuru padotībā ir klientu apkalpošanas komandas. Semināra laikā, vadītāji strādās gan individuāli, gan grupās daloties savā pieredzē, ģenerējot idejas.


MTa spēle komandām

Komandu attīstības treniņš

Eiro Personāls saviem klientiem piedāvā unikālu mācīšanās pieredzi – caur situāciju simulāciju un spēles elementiem.

Tā ir iespēja atklāt uzņēmuma komandu stiprās puses un attīstāmās jomas, kā arī stiprināt vai veidot komandas, attīstīt vadītājus, uzlabot savstarpējo komunikāciju un sadarbību, un sasniegt citus svarīgus mērķus.