Kandidātu meklēšana un uzrunāšana sociālajos tīklos

Atvērtais seminārs

06/06/2017

60-80% no darba laika personāla atlases speciālisti pavada, meklējot kandidātus. Sociālie tīkli piedāvā lielu, brīvi pieejamu datu bāzi visdažādāko pozīciju kandidātiem. Kamēr vairums redz lielu daudzumu dažādu vakancei neatbilstošu cilvēku, zinātājs, izmantojot dažādus filtrus, spēj atrast tos kandidātus, kas paši nekad nebūtu pieteikušies!

Elīna Bokta, SIA Lattelecom Personāla atlases projektu vadītāja: "Noteikti iesaku apmeklēt! Neskatoties uz to, ka man pieredze personāla atlasē ir vairāk kā 10 gadi, šajā seminārā 80% bija jaunums."

Kompetenču novērtēšana - vienkārši par sarežģīto

Atvērtais seminārs - REĢISTRĒŠANĀS SEMINĀRAM NOSLĒGUSIES!

10/01/2017

Piedāvājam Jums apmeklēt vienas dienas semināru, kurā būs iespēja apgūt praktiski izmantojamas zināšanas par darbinieku sociālo kompetenču novērtēšanu.

 

Seminārā iegūtās zināšanas būs lielisks palīgs:

  • lai attīstītu prasmes, kas palīdzēs darbinieku atlasē un vadīšanā, tādejādi paaugstinot uzņēmuma darbības efektivitāti;
  • gūt pamata izpratni un prasmi kompetenču interviju veikšanā;
  • saņemt praktiskus instrumentus, kā novērtēt un plānot attīstības iespējas esošajiem darbiniekiem;
  • izmantot kompetenču intervijas un modeļus efektīvai atlasei un attīstībai, lai uzlabotu darbinieku atbilstību ieņemamajam amatam.

SEKOJIET INFORMĀCIJAI PAR NĀKAMAJIEM SEMINĀRIEM!

Konsultācijas komandām – izpēti savu komandu

Konsultāciju programma

Pastāv uzskats, ka komanda ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms; mēs gan domājam, ka drīzāk – cik stiprs ir katrs tās cilvēks un vai katra darbinieka potenciāls tiek izmantots. Mūsu pieredze rāda, ka arī komandās, kas strādā kopā ilgu laiku, reizēm atklājas kāds neizmantots potenciāls.

Jo labāk komanda sevi pazīst, zina savas stiprās puses un ierobežojumus, jo efektīvāk tā spēj strādāt un sasniegt izcilus rezultātus.

Konsultācijas vadītājiem – izpēti savas kompetences

Konsultāciju programma

Ikviens vadītājs vai līderis ir unikāls – ar savām stiprajām pusēm un ierobežojumiem. Vadot cilvēkiem, nepietiek tikai ar teorijām un zināšanām par to, ko nozīmē būt labam vadītājam – ļoti būtiski ir apzināties, kāds es esmu, kādi ir mani ierobežojumi un iespējas. Sevis izzināšana ir durvis uz izaugsmi un attīstību!

Absolūtais minimums klientu apkalpošanas prasmju attīstībai

Atvērtais seminārs

Seminārā aplūkotās tēmas ir nepieciešamais minimums, lai darbinieks izprastu, ka klientu apkalpošana ir māksla, kas atstāj nospiedumu ikvienā klientā.

Seminārs paredzēts darbiniekiem, kuri uzsākuši darbu klientu apkalpošanas jomā.

MTa spēle komandām

Komandu attīstības treniņš

Eiro Personāls saviem klientiem piedāvā unikālu mācīšanās pieredzi – caur situāciju simulāciju un spēles elementiem.

Tā ir iespēja atklāt uzņēmuma komandu stiprās puses un attīstāmās jomas, kā arī stiprināt vai veidot komandas, attīstīt vadītājus, uzlabot savstarpējo komunikāciju un sadarbību, un sasniegt citus svarīgus mērķus.

Vadītāja loma klientu apkalpošanas kultūras veicināšanā

Atvērtais seminārs

Seminārs veidots maksimāli praktisks, rosinot domāt par arvien jauniem un aktuāliem veidiem, kā uzlabot klientu apkalpošanas komandas sniegumu.

Seminārs paredzēts vadītājiem, kuru padotībā ir klientu apkalpošanas komandas. Semināra laikā, vadītāji strādās gan individuāli, gan grupās daloties savā pieredzē, ģenerējot idejas.