Kāpēc mēs?

Mēs palīdzam uzņēmumiem ietaupīt laiku,  naudu un mazināt riskus darbā ar darbiniekiem. Mūs raksturo caurspīdīga un skaidra pakalpojumu cenu politika, kā arī individuāla pieeja katram klientam.

Mūsu moto “Īstais cilvēks īstajā vietā” nozīmē, ka rūpējamies par saskaņotību starp potenciālajiem darbiniekiem un uzņēmumu trīs līmeņos: atbilstību darbiniekam ar tiešo vadītāju, uzņēmuma vērtībām, un protams, amatu un tā prasībām. Ik gadu veiksmīgi realizējam ap 80 personāla vadības projektu.

Darbinieku un kandidātu novērtēšanā izmantojam mūsu partnera „Profiles International” – viena no līderiem darbinieku novērtēšanā – metodes. Tās tulkotas vairāk kā 30 valodās. „Profiles International” izmanto vairāk kā 40 000 klientu visā pasaulē.


Vērtības

Attīstība

Mēs attīstām un pilnveidojam sevi profesionāli. Proaktīvi attīstām darba tirgu, piedāvājot inovatīvākos risinājumus, – jau šodien domājam un ieviešam risinājumus, kas būs vajadzīgi rīt. Mēs fokusējamies uz savām un uz klienta stiprajām pusēm – palīdzam tās apzināties, izmantot un attīstīt, tā savstarpēji veicinot nozīmīgāko mērķu sasniegšanu.

Atklātība

Mēs esam atklāti komunikācijā gan uzņēmuma iekšienē, gan partnerattiecībās ar klientu. Mēs cienām otra izvēles un sniedzam patiesu atgriezenisko saiti, kā arī uzklausām to, kas sakāms otram.

Ticība sev

Mēs uzņemamies atbildību, uzdrošināmies darīt jaunas lietas un pieņemt izaicinājumus.

Uzticēšanās

Mēs pazīstam sevi un savus kolēģus, un paļaujamies viens uz otru. Veidojot partnerattiecības ar klientu, mēs vienlaikus veidojam uzticībā balstītu sadarbību.

Mūsu kolektīvs

Lāsma Jansone Biznesa Partnere/Novērtēšanas un attīstības vadītāja
Neringa Lapsa Biznesa Partnere/Atlases vadītāja
Margarita Ževaka Atlases un novērtēšanas projektu vadītāja
Laura Smagare Atlases projektu vadītāja
Daiga Hildebrante Atlases projektu vadītāja
Ilze Šafranska Atlases projektu vadītāja
Sintija Vaska Biznesa Partnere/Pārdošanas un administratīvo procesu vadītāja