Konsultācijas vadītājiem – izpēti savas kompetences

14.10.2016 / Linda Rūsa

Ikviens vadītājs vai līderis ir unikāls – ar savām stiprajām pusēm un ierobežojumiem. Vadot cilvēkiem, nepietiek tikai ar teorijām un zināšanām par to, ko nozīmē būt labam vadītājam – ļoti būtiski ir apzināties, kāds es esmu, kādi ir mani ierobežojumi un iespējas. Sevis izzināšana ir durvis uz izaugsmi un attīstību!

 

Piedāvājam konsultāciju programmu vadītājiem, kas dos iespēju izzināt sevi un savas kompetences, apzināties savu rīcību un iespējas pilnveidei.

 

Līmenis. Izzini sevi.

  • Vadītāju novērtēšana ar testu Profile XT.

Ar PXT ir iespējams izvērtēt cilvēku, viņam raksturīgo uzvedību dažādās darba situācijās un noteikt, cik veiksmīgi viņš tiks galā ar darbu amatā un organizācijā. Metode sniedz informāciju par cilvēka domāšanas stilu, uzvedības iezīmēm un profesionālajām interesēm.

  • Vadītāja amata profila izveide organizācijā.

Lai izvērtētu to, cik veiksmīgi vadītājs tiks galā ar darbu ne tikai amatā, bet arī organizācijā, ir svarīgi izveidot amata profilu, kas vadītājam būs labs atskaites punkts savai attīstībai.

  • Atgriezeniskā saite par rezultātiem un iespējamā vadības kompetenču attīstība.

Atgriezeniskā saite vadības komandai par katra vadītāja individuālajiem PXT rezultātiem. Katrs vadītājs iepazīs savus rezultātus, izpētīs vadības amata profilu un atbilstību tam, kā arī varēs izvērtēt iespējamās jomas savai turpmākajai attīstība. Uzņēmums saņem arī vadītāju attīstības karti.

 

Līmenis. Vadības komandas sadarbība.

  • Vadības komandas kopsavilkums.

PXT rezultāti tiek aplūkoti no komandas perspektīvas – komandas stiprās puses, iespējamie riski sadarbībā un komandas kopējās attīstības jomas.

  • Komunikācija un sadarbība komandā.

Vadītāji piedalās diskusijās un darba grupās, lai izanalizētu kopējos komandas rezultātus un vienotos par labākajiem ikdienas sadarbības veidiem vienam ar otru.

 

Līmenis. MTa treniņš darbam un sadarbībai.

Šajā posmā mēs izmantojam unikālu metodi – MTa Learning, kas ir praktisks treniņš ar aktīvu ikviena dalībnieka iesaisti, un kur ar praktisku darbošanos ir iespējams ieraudzīt savus ierastos rīcības veidus, izvērtēt to, kā tie ietekmē citus cilvēkus komandā un sasaistīt ar ikdienas darba situācijām, vienlaicīgi atrodot jaunus risinājumus.

Šāda veida pieeja:

  • veicina iesaistīšanos un līdzdalību,
  • fokusējas uz konkrētām problēmām un jautājumiem,
  • veicina izpratni un apzināšanos,
  • trenē prasmes.

Uzdevumi tiks veidoti, balstoties uz dalībnieku iegūtajiem PXT rezultātiem (gan individuālajiem, gan komandas).

 

Norises datums: iekšējais treniņš/konsultācijas uzņēmumā; norises datums tiek saskaņots ar klientu.

Treniņu/Konsultācijas vada: Lāsma Jansone un Evita Mackeviča (dalībnieku komandai, kas pārsniedz 10 cilvēkus, tiek piesaistīti citi Eiro Personāls konsultanti).

Treniņu/Konsultāciju ilgums: minimums 1 diena (8 stundas)

Treniņa/Konsultācijas cena: sākot no 1500 EUR (bez PVN) vienai komandai līdz 10 cilvēkiem

PIESAKIES, RAKSTOT UZ E-PASTU LASMA@EIROPERSONALS.LV

Dalies: