Iegādājies grāmatu DARBA KOMPETENCES. IZCILA DARBA SNIEGUMA VEIDOŠANA

23.03.2018 / Eiro Personāls

Tajā apkopota 20 gadu ilga pieredze kompetenču pieejas praktiskā izmantošanā gan valsts, gan privātajā sektorā. Grāmatas angļu izdevumu labi pazīst un savā darbā izmanto progresīvākie pasaules uzņēmumi. Tās latviskais tulkojums sniedz iespēju apgūt un praktiski pielietot  Maklelanda/Makbera Darba kompetenču novērtēšanas metodi un Kompetenču vārdnīcu ikvienam uzņēmumam. Grāmatā aprakstītas svarīgākās darba kompetences un sniegti praktiski padomi – kā tās novērtēt. Tieši cilvēka kompetences ir tās, kas nosaka viņa darba sniegumu, līdz ar to šī grāmata būs noderīgs, praktisks instruments visiem vadītājiem, personāla vadītājiem un ekspertiem – visiem, kuriem rūp darbinieku darba sniegums un uzņēmuma panākumi.

Grāmata ir veidota kā praktiska rokasgrāmata ikvienam, kura uzdevums ir veidot produktīvas darba komandas.

Tajā ir sniegtas praktiskas instrukcijas, detalizēti aprakstīti veicamie soļi un sniegti  reāli piemēri. Grāmatā ietverta Kompetenču vārdnīca, kurā aprakstītas svarīgākās kompetences  un to vērtēšanas kritēriji, kas var palīdzēt paredzēt, vai cilvēks, strādājot konkrētajā amatā,  spēs parādīt izcilu darba sniegumu. Šī grāmata var palīdzēt izprast:

  • kā pielāgot Darba kompetenču novērtēšanas metodi tieši Jūsu vajadzībām;
  •  kā kompetenču pieeju izmantot atlasē, darba snieguma vadībā, darbinieku attīstībā,
  • atalgojuma sistēmas veidošanā un citās personāla vadības jomās;
  • kā prasmīgi vadīt Uzvedības interviju;
  • kā izmantot Kompetenču vārdnīcu, lai ar interviju, aptauju un ekspertu grupu palīdzību veidotu kompetenču modeļus svarīgākajiem Jūsu uzņēmuma amatiem;
  • kā izmantot vispārējos kompetenču modeļus pārdošanas, klientu apkalpošanas, vadības un citiem Jūsu uzņēmuma amatiem.

Interesants ir grāmatas beigās sniegtais ieskats nākotnē, aplūkojot kompetenču pieejas pielietojumu plašākā kontekstā, ārpus darba vides. Jums būs iespēja uzzināt, kuras kompetences nākotnē  tiks uzskatītas par nozīmīgākajām. Grāmata ar tajā iekļauto konkrēto un plaši pielietojamo metodoloģiju ir unikāls instruments katram vadītājam un personālvadības jomas speciālistam, ko savā darbā varat sākt izmantot nekavējoties.

 

Grāmatu var iegādāties SIA Eiro Personāls

T: 67324212 eiropersonals@eiropersonals.lv

Dalies: