Talantu piesaistes pētījums: kas mūsdienu kandidātiem ir svarīgs?

29.05.2018 / Linda Rūsa

Ekonomikas nostiprināšanās ir izraisījusi viszemākos mainības radītājus darba tirgū pēdējo septiņu gadu laikā – vairums cilvēku ir nodarbināti un kvalificētus kandidātus atrast kļūst jo sarežģītāk. Tas rada jaunu realitāti darba devējiem un nozīmē, ka mums ir jāsaprot, ko vēlas šie kvalificētie darbinieki, un kā viņus piesaistīt jaunām darbavietām.

Kā cilvēki mūsdienās meklē darbu, un kas ietekmē viņu lēmumus?

Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem, pētījumā tika iekļauti panti no Harrisa aptaujas un aptauju kompānijām. Lūk, tikai dažas atziņas:

 • 71% cilvēku ir pasīvi darba meklētāji, bet atvērti jauniem darba piedāvājumiem,
 • 90% cilvēku ir pieņemti darbā pēdējā gada laikā, aktīvi meklējot darbu vidēji sešus mēnešus,
 • 65% cilvēku pēc 91 nostrādātas dienas jaunajā darbā, atkārtoti ir sākuši interesēties par iespējām darba tirgū.

Lai gan vairumam uzņēmumu mēdz būt raksturīgs uzskats, ka viņu darbinieki ir pasīvi savos darba meklējumos, daži darba devēji jau sapratuši, ka šī pieeja ir novecojusi.

Tara M. Sinclair, PhD Chief Economist, Indeed

 

Mūsdienu darbaspēks ir atvērts jaunām iespējām. Tikai 10% no aptaujātajiem respondentiem saņēmuši darba piedāvājumu, to aktīvi nemaz nemeklējot.

Respondenti norāda, ka pusgada intervālā pirms stāšanās darba attiecībās veikuši šādas darbības:

 • apmeklētas tiešsaistes darba vietnes – 49%;
 • izskatītas darba iespējas tiešsaistes darba sludinājumu dēļos – 47%;
 • izzinātas karjeras iespējas uzņēmumu tiešsaistes vietnēs – 46%;
 • lūgts pēc norādēm draugiem un/vai ģimenes locekļiem – 44%;
 • lūgts pēc norādēm profesionālajiem kontaktiem – 29%;
 • apmeklētas profesionālās tiešsaistes tīklu vietnes – 26%;
 • lietota mobilā telefona darba meklēšanas aplikācija – 25%;
 • apmeklētas darba vai karjeras dienas – 20%;
 • pieaicināts darbinieks, kas palīdz atrast darbu – 14%;
 • citas darbības – 11%.

Avots: Harris Poll (Base=Employed or not employed but looking, n=2,293)

 

Darba meklēšana nekad nebeidzas! 

58% respondentu meklē darbu vismaz reizi mēnesī.

Cik bieži cilvēki izskata darba piedāvājumus?

 • retāk kā reizi mēnesī – 81%;
 • vismaz 1 reizi mēnesī – 58%;
 • katru dienu – 18%;
 • katru nedēļu – 20%;
 • katru mēnesi – 19%;
 • katru gadu – 8%;
 • mazāk kā reizi gadā – 15%;
 • nekad nav izskatījuši darba piedāvājumus – 19%.

44% respondentu piekrīt jaunumu saņemšanai par aktuālām vakancēm.

Tie, kam ir vidējā profesionālā, pirmā līmeņa augstākā vai augstākā izglītība (49%), biežāk ir ieinteresēti saņemt darba paziņojumus, nekā tie, kam ir vidusskolas vai zemāka izglītība (41%).

Source: Harris Poll (Base=Employed or not employed but looking, Some college or less education, n=1,701; College degree or more education, n=981)

 

Kāpēc ir svarīgi, ka kandidāts pats iesūta pieteikumu pozīcijai?

Šie kandidāti ir apveltīti ar izteiktāku pārliecību un motivāciju par darbavietām, ko atrod paši.

 • 64% nodarbinātu pieaugušo saka, ka viņi jūtas pašpārliecinātāki par to, ka darbs viņiem ir piemērots tad, ja paši ir izvēlējušies kompāniju, kurā strādāt.
 • 52% domā, ka būtu veiksmīgāki darbavietā, ko atraduši paši.
 • 78% piekrīt tam, ka, ja speciālists no malas sazinātos ar viņiem par kādu pozīciju, viņi varētu izsvērt arī citas darbavietas.
 • 51% darba devēju apgalvo, ka kandidāti, kas paši pieteikušies pozīcijai, darbu dara ar lielāku motivāciju.
 • 41% darba devēju apgalvo, ka uzrunātie kandidāti un tie, kas pieteikušies paši, ir ar vienādu motivācijas līmeni.
 • 8% darba devēju uzskata, ka uzrunātie kandidāti darbu dara ar lielāku motivāciju.

1. avots: Harris Poll (Base=Employed, n=1,997)

2. avots: Harris Poll (Base=Employed or not employed but looking, n=2,293)

 

Atalgojuma un labumu jautājumi ir svarīgi, taču arī citiem faktoriem ir liela nozīme lēmuma pieņemšanā.

Alga, elastība un atrašanās vieta ir trīs svarīgākie faktori, pēc kuriem tiek nolemts pieņemt vai noraidīt darba piedāvājumu:

 • atalgojums/kompensācijas – 77%;
 • elastīgs darba laiks – 54%;
 • ērta atrašanās vieta – 51%.

Cilvēkiem ir lielākas algas ekspektācijas, ja viņi ir uzrunāti uz vakanto pozīciju.

Avots: Harris Poll (Base=Employed or not employed but looking, n= 2,293)

 

Cilvēki atšķirīgi izprot “jēgpilna darba” nozīmi. Tas atkarīgs no paaudzēm un profesionālās dzīves gājuma.

Vai darba devēji ir informēti par savu darbinieku darba meklējumiem?

 • Cilvēki vienmēr patur acīs piedāvājumus darba tirgū – apgalvojumam piekrīt 91% darba devēju.
 • Augsti kvalificēti speciālisti biežāk ir ieinteresēti jaunās darba iespējās – apgalvojumam piekrīt 85% darba devēju.
 • Augsti kvalificēti speciālisti ir vairāk gatavi apspriest darba maiņu – apgalvojumam piekrīt 63% darba devēju.

Avots: The Polling Company (Base: n=1,000)

Dalies: