Kā veidot karjeras izaugsmes plānu?

20.03.2019 / Linda Rūsa

Jūsu karjera ir jūsu atbildība, un patiesas rūpes par to bieži sniedz labus un ilgstošus rezultātus.

Karjeras izaugsmes plāns var būt par pamatu, lai novērtētu, kur esat šobrīd un ko vēlaties sasniegt, un tas neaprobežojas tikai ar izaugsmes procesa iezīmēšanu un jūsu un vadītāja kopīgā redzējuma nostiprināšanu. Izaugsmes plāns būtībā ir sadarbības instruments starp jums un jūsu vadītāju, bet tas var būt arī jūsu individuāls projekts.

Kā to izveidot? Lūk, soļi!

1. solis. Veiciet pašnovērtējumu

Sāciet procesu, novērtējot savas prasmes, stiprās puses un jomas, kurās būtu nepieciešama attīstība. Ir svarīgi izprast jūsu pašreizējās spējas un kompetences, jo šā brīža prasmju/ kompetenču kopums ir atskaites punkts turpmākajām aktivitātēm. Ja iespējams, lai vērtējums būtu objektīvāks, izmantojiet vairāku vērtētāju atgriezeniskās saites - jautājiet savam vadītājam, kolēģiem, mentoriem, ģimenei, draugiem atgriezenisko saiti, un, protams, novērtējiet sevi pats. Pēc tam iezīmējiet savus ilgtermiņa mērķus, izmantojot šos trīs jautājumus:

• Kādu darbu es vēlētos darīt?

• Kas ir mans mērķis šajā organizācijā?

• Ko man ir svarīgi paveikt savas karjeras laikā?

2. solis. Nosakiet nākamo karjeras attīstības soli

Sāciet ar iespējamo karjeras un personīgās dzīves ceļu noteikšanu un izvēlieties tos, kas jūs interesē – kas ir mans nākamais karjeras attīstības lielais mērķis? Tad identificējiet attīstības vajadzības, salīdzinot savas esošās kompetences un stiprās puses ar tām, kas nepieciešamas jūsu izvēlētajai karjeras izvēlei. Izpētiet līdzīgas amata pozīcijas tirgū/ amata profesionāļu profilus! Izveidotiet sarakstu ar kompetencēm, kas jums jau piemīt un kas būtu jāattīsta!

3. solis. Dokumentējiet savu individuālo karjeras izaugsmes plānu

Atcerieties – jūsu karjeras plānam jābūt elastīgam! Vajadzības un mērķi, bez šaubām, laika gaitā attīstīsies. Jūsu šā brīža mērķis ir noteikt attīstības pamata jomas un nodrošināt veidus un līdzekļus, kā tās attīstīt. Ar laiku jūs tās, iespējams, apaudzēsiet ar papildu attīstības vajadzībām.

  • Nosakiet attīstības jomu no  otrajā solī izstrādātā saraksta
  • Nosakiet mērķi, kas saistīts ar šo attīstības jomu – ko jūs pratīsiet/ kur jūs būsiet?
  • Nosakiet konkrētas darbības, kas atbalstītu šī mērķa sasniegšanu saistībā ar attīstības jomu – šie ir konkrēti soļi, kas palīdzēs jums tuvoties mērķim
  • Nosakiet atskaites punktus katrai darbībai (termiņi, kā zināsiet, ka darbība ir veikta sekmīgi, kāda būs pārbaude, lai to noskaidrotu?)

Noslēgumā veidosies attīstības jomu matrica: 1) veicamās aktivitātes, 2) to izpildei izmantojamās metodes, 3) veicamo aktivitāšu biežums un termiņi, 4) vēlamie rezultāti. Vai Jūsu attīstības plānam sekos līdzi vēl kāds? Ja tas ir, piemēram, vadītājs, šo plānu jānodod arī viņa rīcībā un uzraudzībā.

Dalies: