Pozitīva pieredze darbā. Par ko mums jādomā, lai to nodrošinātu?

04.03.2020 / Eiro Personāls

Vai kādreiz aizdomājies, kāda ir darbinieka ideālā pieredze, kas noved pie lieliska darba snieguma un pozitīvas darba kultūras? Kas veicina šo pozitīvo darba pieredzi un padara darbiniekus laimīgākus? Viens pētījums, 23,000 darbinieku, 45 valstis. Rezultāti? Nenovērtējami.

 

IBM Smart Workforce Institute un Globoforce WorkHuman® Research Institute apvienojuši spēkus, lai rastu atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem – nu publicēts globāls pētījums, kurā iesaistīti vairāk nekā 23 000 dažādās nozarēs strādājoši darbinieki 45 valstīs.

Apjomīgie atklājumi pavēra iespēju pētniekiem izveidot darbinieku pieredzes indeksu - piecus galvenajos aspektus, kas veido pozitīvu pieredzi. Tie ir šādi.

1. Piederībaizjūta, ka esmu daļa no komandas, grupas vai organizācijas.

2. Mērķis - izpratne, kāpēc mans darbs ir svarīgs.

3. Sasniegumi - paveiktā darba piepildījuma izjūta.

4. Laime - patīkamā sajūta, kas rodas darbā.

5. Degsme - enerģijas un entuziasma klātbūtne darbā.

Daži galvenie secinājumi

Darbinieki, kuriem piemīt piederības, mērķa, sasniegumu, laimes un degsmes izjūta, ir motivēti sasniegt vairāk, turklāt viņiem patiešām rūp sava uzņēmuma izaugsme un attīstība.

Pirmkārt, darbinieki ar pozitīvāku pieredzi darbā norādīja uz ievērojami augstāku diskrecionāro (rīcības brīvības, izvēles brīvības, autonomijas) līmeni savā darba vietā. Pētījumā norādīts, ka “pastāv gandrīz divreiz lielāka iespēja, ka darbinieki norādīs uz šo rīcības izvēles brīvību kā apakšaspektu, ja viņu pieredze vispārēji tiks vērtēta kā pozitīva (95% salīdzinājumā ar 55%)”. Citiem vārdiem sakot, darbinieks pēc paša iniciatīvas darīs vairāk, ieguldīs savus centienus un pūles jebkurā organizācijā, jebkurā līmenī, neatkarīgi no tā, vai viņš ir sētnieks vai CEO, ja viņam tiks sniegta šī autonomijas izjūta.

Kas nosaka pozitīvu darbinieka pieredzi?

Uzticēšanās

Mūsdienu darbinieks vēlas uzticēties savai organizācijai, vēlas, lai tā būtu atbildīga un rīkotos godprātīgi. Kad šīs cerības ir piepildījušās, 83 procenti respondentu raksturo darbinieka pieredzi kā pozitīvu, kas ir par 46 procentpunktiem augstāka nekā gadījumos, kad šīs cerības netiek piepildītas.  

Darbinieku savstarpējās attiecības

Pētījumā konstatēts, ka “atbalstošas kolēģu attiecības ir arī nozīmīgs pozitīvas darba pieredzes dzinējspēks. Kad darba vietā ir šādas attiecības, darbinieki uzrāda daudz pozitīvāku darbinieka pieredzi nekā tad, kad atbalsts netiek sniegts (77% salīdzinājumā ar 35%).”

Jēgpilns darbs

Tas nozīmē, ka ir jānodrošina, ka tiek pilnībā izmantotas darbinieku prasmes un talanti un ka uzņēmums rūpējas par indivīda vērtību saskaņotību ar uzņēmuma pamatvērtībām. Kad darbinieki piekrīt, ka viņu individuālais darbs atbilst organizācijas pamatvērtībām, 80 procentos gadījumu tas nozīmē arī pozitīvu darbinieku pieredzes novērtējumu (salīdzinot ar 29 procentiem, kuri šādam apgalvojumam nepiekrīt). Kad darbinieki izjūt, ka darbā labi tiek izmantotas viņu prasmes un spējas, 81 procents darbinieka pieredzi novērtē kā pozitīvu (salīdzinājumā ar 41 procentu, kuri nepiekrīt šim apgalvojumam).

Pozitīvs novērtējums, atgriezeniskā saite un izaugsme

Ja tiek nodrošināta atgriezeniskā saite un darbinieka paveiktais tiek novērtēts kā vērtīgs, kā arī tiek nodrošināta profesionālā attīstība un izaugsme, darbinieku pieredze ir pozitīva.

“Balss tiesības”

Kad darbinieki jūt, ka viņu idejas un ieteikumi ir svarīgi, viņi vairāk nekā divas reizes biežāk norāda uz pozitīvu darbinieka pieredzi nekā tie, kuriem uzņēmumā nav šādu “balss tiesību” (83% pret 34%). Līdzīgi rezultāti bija arī darbiniekiem, kuri var brīvi izlemt, kā tieši veikt savu darbu (79% pret 42%).

Līdzsvars starp darbu un atpūtu

Pēdējais punkts, taču ne mazāk svarīgs – pozitīva pieredze ir saistīta arī ar darba laika elastīgumu. Ja darba grafiks ir pietiekami elastīgs, lai cilvēks varētu būt pilnvērtīgs arī citās savas dzīves lomās un pienākumos, 79% gadījumu darbinieki norāda uz pozitīvāku pieredzi (salīdzinājumā ar 48 procentiem, kuri šo aspektu savā darba ikdienā nesaskata).

Dalies: