Kā samazināt atlasei veltīto laiku? (IV daļa)

17.05.2020 / Eiro Personāls

Izrādās, pietiekami liela daļa kandidātu par ilgu laiku uzskata pat vienu nedēļu. Līdz ar to rodas jautājums – kā tad šo laiku samazināt? Rakstu sērijas noslēdzošā daļa.

Domāt par ātru un “vieglu” interviju pieredzi

Telefonintervijas interviju procesam vidēji pievieno 8 līdz 8,2 dienas; klātienes intervijas - vēl papildus 4,1 – 5,3 dienas.

Interviju plānošanas process ir pats laikietilpīgākais – ne jau pati saruna. Tā kā lielākā daļa uzņēmumu veic vismaz 3 interviju kārtas, laiku, kas nepieciešams interviju plānošanai, parasti var ievērojami minimizēt, piemēram, izmantojot automatizētu intervijas plānošanas rīku. Kavēšanās starp atlases kārtām, kā jau noskaidrojām iepriekš, protams, neatstāj labvēlīgu iespaidu uz kopējo kandidāta pieredzi.

Kā sagatavoties intervijai?

  • Pārskatīt darba aprakstu
  • Pārskatīt kandidāta CV
  • Sagatavot svarīgākos intervijas jautājumus – veidot tos pēc iespējas precīzāk definētus

Mudiniet savas atlases komandas speciālistus mācīties! Tas var šķist acīmredzami, bet tieši nepietiekamas izpratnes par lomu dēļ bieži atlase nenorit tik ātri, kā cerēts. Harver datos gūts apliecinājums, ka 61% atlases komandu vadītāju uzskata, ka personāla atlases speciālistiem ir tikai zema līdz viduvēja izpratne par atlasāmajiem amatiem, kas viņiem uzticēti. Ir svarīgi regulāri tikties ar departamentu vadītājiem, lai pārrunātu amatu specifikas un tādējādi izvairītos no pārpratumiem atlasēs. Šeit būtiska nozīme ir komunikācijai. Pārliecinieties, vai visi iesaistītie precīzi zina, kādus kandidātus viņi meklē.

 

Optimizēt komunikāciju ar kandidātiem konkrēta konkursa ietvaros

Mūsdienu kandidāts ir nepacietīgs. Ja viņš ir atvērts darba tirgum, tad tipiski kandidē uz vairākiem viņam interesējošiem amatiem vienlaikus un vēlas gūt tūlītēju ziņu, ja raksta atlases speciālistam. Turklāt, kā jau būsiet ievērojuši, kanāli saziņai vairs bieži vien nav formālais e-pasts vai stacionārais telefons – LinkedIn, tērzētavas, What’s App, SMS, un daudzi citi. Atlases speciālistam ir jābūt pieejamam un gatavam dalīties atgriezeniskajā saitē par atlases gaitu.

 

Radīt stratēģiju, lai samazinātu darbinieku mainību, un ieviest to

Paralēli atlasei ir svarīgi pievērsties stratēģijām, lai samazinātu darbinieku rotāciju. Galu galā mazāka rotācija nozīmē mazāk resursu atlasei. Vai jūsu pārstāvētajā uzņēmumā ir pieejami dati, kāpēc cilvēki aiziet? Un kāds ir vidējais uzņēmumā pavadītais laiks? Kad esat uzzinājis par iemesliem, kāpēc cilvēki dodas prom, varat sākt domāt par veidiem, kā to novērst. Vienmēr ir iespējams veikt uzlabojumus, vai ne?


 ***

Pēcvārda vietā

Laiks, kas tiek veltīts kandidāta pieņemšanai darbā, ir viens no galvenajiem atlases speciālista efektivitātes rādītājiem. Tas nosaka, cik ātri jūs spējat identificēt un novērtēt labāko kandidātu. Ilga atlase ne tikai samazina iespēju tikt pie šī – labākā – kandidāta, bet nozīmē arī lielākas izmaksas uzņēmumam. Par laimi, ir daudz lietu, ko jūs varat darīt, lai samazinātu laiku, kas vajadzīgs darbā pieņemšanas procesam. Izmantojot šajā rakstu sērijā minētās vadlīnijas, uzņēmumam Heineken atlasei veltīto laiku izdevās samazināt par 42%. – uzņēmuma atlases komanda 13,5 tūkstošus kandidātu atlasa 8 dienās! Iespaidīgi, vai ne? Katram uzņēmumam ir savs attīstības ceļš. Arī atlasē.

Dalies: