9 padomi darbinieka attālinātai ievadīšanai darbā (II daļa)

01.06.2020 / Eiro Personāls

Mēs esam zināmu pārmaiņu priekšā. Tamdēļ laiks apgūt jaunas iemaņas arī darbinieku onboarding procesā. Pagājušajā nedēļā iesākām rakstu par šo tēmu. Šodien - turpinājums. 

5. Apmācības jaunajiem darbiniekiem ir svarīgas!

Nodrošiniet skaidru un strukturētu apmācību plānu jaunajam kolēģim! Kā attālināti sapratīsiet, ka jaunais darbinieks ir apguvis konkrētā apmācībā nepieciešamo turpmāka darba veikšanai?

Gatavojot mācību plānu, sāciet ar prioritāšu izvirzīšanu – ko jūsu pārstāvētajā uzņēmumā ir svarīgi iemācīties un zināt katram? Piemēram, kā strādāt ar noteiktu programmatūru, iedziļināšanos uzņēmuma produktā vai pakalpojumā.

Pārliecinieties, vai jaunie darbinieki var piekļūt resursiem vai materiāliem, kas ļauj gūt nepieciešamās zināšanas. Un vai komunikācija par to, kā tos atrast, ir skaidra?

 

6. Uzstādiet mērķus

Ir svarīgi darbā ievadīšanas procesa laikā noteikt skaidrus mērķus. Kas jāpaveic līdz pirmās nedēļas beigām? Kas būs svarīgs būs pirmā mēneša beigās? Kā vērtēsim pārbaudes posma veikumu un sadarbību?

Formulējiet šīs gaidas pēc iespējas precīzāk. Atstrādājiet izmērāmus rādītājus, lai redzētu, kā darbiniekam sokas. Svarīgi, ka tie ir caurspīdīgi un par tiem ir bijusi abpusēja vienošanās.

Regulāri sekojiet līdzi un lūdziet atgriezenisko saiti! Esiet atbalstošs! Noskaidrojiet, kas varētu būt vajadzīgs, lai jaunie darbinieki varētu labāk veikt savus pienākumus, un sniedziet padomus par to, ko viņi var darīt, lai efektīvāk sasniegtu savus mērķus.

 

7. Iepazīstiniet ar komandu

Spēcīgas uzņēmuma kultūras tipiski gana ciešas darbinieku saites arī ārpus tradicionālās darba vides. Birojā tas var nozīmēt, piemēram, tradīcijas - kopīgas pusdienas vai aktivitātes - laimīgās stundas vai citus prieku un labizjūtu rosinošus pasākumus.

Tā kā mūsdienās strādājam attālināti, šie mirkļi var būt grūtāk realizējami.

Ieplānojiet dažus digitālos notikumus, kas ļaus jaunajiem darbiniekiem iepazīt cilvēkus, ar kuriem viņi strādā, un otrādi. Tas var būt ātrs ievadzvans ar darba grupām un nodaļām, vai pat kāda spēle, kad visi virtuāli sanāk kopā un iepazīstina ar sevi interaktīvā, jautrā veidā.

Iedrošiniet jaunus dalībniekus piedalīties un atvieglojiet viņiem līdzdalību. Pirms tam vērsieties pie esošajiem komandas biedriem, lai noskaidrotu, vai viņi būtu ar mieru uzņemties, piemēram, mentora lomu. Pirmās dienas jaunajā darba vietā var būt biedējošas, tāpēc atbalsta personai ir liela nozīme – arī attālināti, tāpēc ir jāveicina proaktīva uzvedība no visām pusēm.

Jums jāpievērš īpaša uzmanība kultūras atspoguļošanai attālinātajā darbā ievadīšanas procesā – kā citādi lai darbinieks saprot, kā tas ir – strādāt šajā uzņēmumā?

 

8. Regulāru iezvanu plānošana

Ieplānojiet 15 minūšu sarunas ik pēc dažām dienām, kurās pārrunājat, kā jaunajam darbiniekam klājas un vai viņam ir viss nepieciešamais, lai kvalitatīvi veiktu darbu, saņemtu nepieciešamo informāciju un – ne mazāk svarīgi – emocionāli justu piederību.

 

9. Padariet darbā ievadīšanas materiālus allaž pieejamus

Arī kad darbā ievadīšana ir beigusies, darbiniekam joprojām var rasties jautājumi vai vēlme atkārtoti ielūkoties materiālus, kas bija pieejami apmācību laikā. Pārliecinieties, vai tie ir viegli pieejami.

Turklāt skaidri norādiet, ka esat pieejams, ja rodas kādi jautājumi vai pārdomas, kuras jaunais darbinieks gribētu pastāstīt. Iedrošiniet un norādiet, pie kā viņi var vērsties, ja viņiem ir kāda problēma, un atvieglojiet viņiem sazināšanos, ja viņi kādreiz jūtas apmaldījušies jauno pienākumu vai kontaktu loka klāstā.

 Materiāls sagatavots, izmantojot harver.com

Dalies: