EVP – ko tas nozīmē?

28.08.2020 / Eiro Personāls

HR pasaulē Employee Value Proposition jeb EVP ir arvien biežāk sastopama abreviatūra. Latviski – “darbinieka vērtību piedāvājums”. Kas tas ir un ko patiesībā nozīmē? Alga? Labumu grozs plašākā nozīmē? Un kāpēc tiek apgalvots, ka EVP ir katram uzņēmumam – ja mans uzņēmums ir “one man show”, vai tam arī ir EVP? Izrādās, ir gan.

Klasiski darbinieka vērtības piedāvājums (EVP) ir atbilde uz jautājumu, cik maksā cilvēka kompetences un laiks, ko viņš pavada darbā – tas ir, plašā nozīmē, atalgojums, ko darba devējs maksā darbiniekam apmaiņā pret prasmēm, spējām un pieredzi, ko tas sniedz organizācijai. EVP kopā ar uzņēmuma darba devēja tēlu var būt noteicošais faktoru kopums, kas nosaka, vai kandidāts piekritīs darba piedāvājumam un vai uzņēmumam izdosies noturēt savu talantu, kad konkurentuzņēmums izteiks kontrpiedāvājumu. 

Tāpēc ikvienam uzņēmumam ir EVP. Personāla atlases speciālisti, neatkarīgi no tā, vai tie ir uzņēmuma iekšējie vai aģentūras darbinieki, “pārdod” iespēju strādāt uzņēmumā, pamatojoties uz šo EVP. Tam jābūt unikālam, atbilstošam un motivējošam, lai ieinteresētu labākos kandidātus izvēlēties tieši šo uzņēmumu.

Sadalīsim EVP trīs daļās: alga, kompensācijas un labumi. 

Alga

Algu tik bieži uzskata par galveno vakances “pārdošanas” punktu. Un jā - būtībā tā ir visdaudzpusīgākā jebkura EVP daļa. No visiem labumiem visātrākais veids ir atalgojumu pielāgot darbinieka ekspektācijām. Tas ir veids, kā varam iespaidot darbinieka lēmumu par pievienošanos kolektīvam. Taču – nebūt ne tas, kurš prognozē darbinieka lojalitāti un vēlmi palikt organizācijā. 

Noturēt tikai ar algu? Nē, šāds variants biežāk neder.  Tas ir kā burbulis, un mēs visi zinām, kas ar tiem notiek. Tas kļūst lielāks un lielāks, līdz beidzot tas pārsprāgst. Tāpēc atalgojumam ir jābūt adekvātam, bet tas nedrīkst būt vienīgais EVP aspekts. 

Kompensācijas daļa

Kompensācija – ja dzirdam šo vārdu, itin bieži to interpretējam kā sinonīmu vārdam “alga”, bet tam vajadzētu būt atsevišķam terminam. Alga ir tā, ko mēs maksājam cilvēkiem, lai viņi veiktu savu darbu. Kompensācija ir tā, ko mēs maksājam cilvēkiem, kuri savu darbu dara patiešām labi.

Kompensācija ir mainīga, ar veiktspēju saistīta samaksa. Tā ne vienmēr ir nauda, tā var būt arī dāvana, apmaksāta brīvdiena vai cits formāts. Kompensācija darbiniekiem ir daļa no EVP uzņēmumā.

Lai gan motivēšana ar regulāru pielikumu pie algas ir arī salīdzinoši reti sastopama pieeja – daudz biežāk darbinieki (īpaši tie, kas uzņēmumā strādā ilgtermiņā) tiek novērtēti par zemu. Precīzāk, darbinieku izaugsme, kas uzņēmuma ietvaros tiek uztverta nereti kā pati par sevi saprotama. Bils Fišers (Bill Fisher) TruLondon konferencē “Lielie dati” (Big Data) norādījis uz interesantu statistikā balstītu secinājumu, kas skar EVP – biznesa vidē faktiski netiek atsekota darbinieku attīstības un mācīšanās ceļā gūtā izaugsme, kā atskaites punktu izmantojot pamatprasmes, ar kurām šis cilvēks ienāk uzņēmumā. Piemēram, darbinieks pabeidz apmācības kursu, kas viņam sniedz zināšanas, lai no nulles izveidotu patiešām sarežģītu datu bāzi, kas ir ļoti svarīga biznesam, bet darba devējs nekādā veidā nenovērtē šo prasmi. Risks ir acīmredzams – atradīsies konkurents, kura piedāvājums darbiniekam būs pievilcīgāks. Tādēļ EVP algas un kompensāciju ziņā arī nav konstants lielums – par to jādomā dinamikā.  

Ja citas personas saņem attiecīgu kompensāciju par šo prasmi, jūs riskējat ar to, ka darbinieks tiks izraudzīts no konkurentiem, un jūs varat no jums atbrīvoties.

Labumi

Labumi ir iedalāmi trīs veidos:

     1. Papildu kompensācija;

     2. Vērtības, misija un mērķis;

     3. Cilvēki un kultūra.

Papildu kompensācijas priekšrocības ir uzņēmuma automašīna, apmaksāta degviela/ amortizācijas izdevumi, kafija birojā, veselības apdrošināšana, bezmaksas pusdienas, sporta zāle, lieliska biroja atrašanās vieta, elastīgs darba laiks utt. Tie ir daļēji pat kulturāli faktori uzņēmuma darbinieku vērtības piedāvājumā. Kādēļ kulturāli? Jo parāda, cik lielā mērā uzņēmums domā par darbinieku vispārējo labsajūtu.

Vērtības, misija un mērķis noteikti ir ieguvums darbiniekiem. Svarīgas ir skaidri definētas uzņēmuma vērtības, ar kurām darbinieki var saistīties un strādāt. Faktors “manam darbam ir jēga” dažkārt ir vēl lielāks motivators, lai pieņemtu darba piedāvājumu vai paliktu uzņēmumā ilgākā laika posmā nekā alga.

Cilvēki un kultūra bieži vien netiek ņemtas vērā organizācijas EVP definēšanā. Bet… labi cilvēki grib strādāt ar labiem cilvēkiem. Talants zina talantu. Lai gan zīmols var aizsākt kultūru, to patiešām veido darbinieki, kas to izdzīvo. 

Definējiet savu EVP, jo tā ir atslēga, lai piesaistītu un noturētu īstos cilvēkus īstajās vietās.

Dalies: