Personāla vadība. Ko nesīs 2021. gads?

25.09.2020 / Eiro Personāls

Uzņēmumu cilvēkresursu vadības (HR) nodaļas gadu gaitā pakāpeniski pārveidojas, jo nepārtraukti mainās uzņēmējdarbības apstākļi, tehnoloģijas un darbaspēks. Pašreizējā pandēmija par vēl nepieciešamāku padarījusi HR prasmi ātri reaģēt uz svarīgām uzņēmējdarbības prioritātēm, risināt darbaspēka rotācijas problēmas un izmantot jaunākās pieejamās tehnoloģijas. Diversity aspekts ir “izlauzies” priekšplānā - dažādu vecumu, dzimumu, tautību un rases darbiniekiem būs jānodrošina, ka viņi darbojas saskaņoti - kā komanda.

Par ko domāsim? 

Izmantojot Forbes sniegto informāciju, lūk, dažas galvenās prognozes par tendencēm pēcpandēmijas periodā, 2020. gada otrajā pusē un 2021. gadā. Darba devēji var izmantot šīs tendences, lai plānotu uzņēmuma nākotni, izmantojot HR speciālistu palīdzību, lai formulētu, īstenotu korporatīvās stratēģijas un uzlabotu darbinieku iesaistes rādītājus, kas noteikti palīdzēs uzņēmējdarbības izaugsmē.

Ņemot vērā pandēmijas veicināto ekonomikas nenoteiktību un prognozētās kultūras un vecuma atšķirības, HR būtu jāvada ieradumu izmaiņu procesu darba vietās un jāveicina darbinieku gaidu izpratni. Tostarp iespējamos veidos jānodrošina, lai darbinieki būtu apmierināti ar darbavietu un veseli. Viena no sarežģītākajām HR darbībām ir darbinieku iesaistes uzlabošana, un, protams, attālināts darbs rādītājus šai ziņā diez vai uzlabo. 

Darbinieku iesaiste būs atslēga

Lai uzlabotu darbinieku iesaistīšanos, HR speciālistiem jo īpaši jāpievērš uzmanību darbinieku labklājībai. Gallup norādīts, ka darbinieku stresa līmenis saistībā ar izmaiņām ierastajā gaitā ir palielinājies, tāpēc arvien vairāk uzņēmumu atzīst nepieciešamību piedāvāt labsajūtas programmas, kas ietver prakses mentālās veselības veicināšanai un ergonomikas veicināšanai šā brīža darba vietās.

Deloitte pētījumā norādīts, ka 91% darbinieku ikdienā izjūt stresu vai neapmierinātību.

Būs jādomā plašāk un, salīdzinoši ar pieredzi līdz šim, arī radošāk - uzņēmumiem iekšēji jāvelta resurss, lai uzlabotu darbaspēka prasmes, kompetences un dažkārt pat pārkvalificētos – piedāvāt labam iekšējam darbiniekam pārkvalifikāciju, ja viņa loma tiek likvidēta, nereti ir lētāks un izdevīgāks variants par jauna darbinieka pieņemšanu. 

Forbes paredz tendences

1. Turpinās uzsvars uz dažādības akceptēšanu – esam vienlīdzīgi, esam iekļaujoši

2. Priekšplānā tēmas, kurās runājam par sociālām problēmām

3. Paaugstināta interese par darba vietu kultūru

4. Tehnoloģiju un sistēmu uzlabošana

5. HR vadītāji kā kultūras čempioni

6. Izmaiņas veselības aprūpes paketēs – tās kļūst pilnvērtīgākas

7. Nepārtraukta piesardzība darbā, tā turpinās

8. Pieaugoša nozīme darbam no mājām

9. Koncentrēšanās uz garīgo veselību un labsajūtu

10. Darbinieku pieredzes uzlabošanas pasākumi - fokuss

11. Vairāk uzmanības tiek veltīts attālinātā darba pieredzei

12. Izglītības un attīstības pieaugošā nozīme

13. Cilvēks priekšplānā, viņa labsajūta un ērtība gan klātienes birojā, gan strādājot attālināti

Kā redzams, no HR komandām daudz, kas tiks prasīts. Galvenie uzdevumi, kas jārisina cilvēkresursu speciālistiem – kā palīdzēt darbiniekiem pieņemt jaunus strādāšanas veidus, kā saglabāt un uzlabot darba efektivitāti un produktivitāti to pamatfunkcijās, jo īpaši darbinieku noturēšanas un iesaistes aspektos.

HR nodaļām būs jāpielāgojas pārmaiņām, izmantojot digitālās tehnoloģijas un palīdzot organizācijā integrēt jaunas paaudzes darbiniekus ar dažādām gaidām.

Ir svarīgi noteikt key darbinieku iespējas attīstībai. Darbiniekiem jāsaņem atbalsts, lai viņi rīkotos atbildīgi, uzņemtos iniciatīvu, strādātu neatkarīgi un kopā ātri reaģētu uz uzņēmējdarbības apstākļu izmaiņām. Šajā ziņā HR profesionāļiem ir galvenā loma – tā palīdzot uzņēmumam kļūt vai turpināt būt veiksmīgam.

Raksts sagatavots, izmantojot Forbes un Tomorrow's Workforce

Dalies: