Piederības izjūta. 2021. gada personālvadības speciālistu “rūpju bērns”

11.02.2021 / Eiro Personāls

Vai savos uzņēmumos esat pamanījuši, ka darbinieki, kas lielāko daļu laika pavada attālināti, arvien vairāk sāk stāstīt par nošķirtības izjūtu, neziņu, kas notiek uzņēmumā, izjūtu, ka trūkst kolēģu ierastā atbalsta? Šodien pat kandidāts, kas jau pusgadu strādā jaunā darba vietā, stāstīja, ka tuvākos kolēģus ir redzējis tieši divas reizes, sacīdams to ar it kā smaidu, un tomēr ne pārāk priecīgu intonāciju.

2020. gada beigās veikts apjomīgs pētījums, kurā piedalījās vairāk nekā 11,800 dalībnieku, un tika konstatēts, ka tieši piederības izjūta šobrīd ir visspēcīgākais darbinieku iesaistes virzītājspēks, apsteidzot tādus tipiskus dzinuļus kā autonomijas izjūta, uzticēšanās no vadības puses, iespēja gūt karjeras izaugsmi. 2021. gadā, visticamāk, ka šī vēlme pēc piederības ne tikai pieaugs, bet pilnībā pārveidos darbinieku pieredzi.

Šeit ir sīkāk aplūkots, ko tas nozīmē – piederēt grupai (uzņēmumam, kolektīvam), kas vada piederību un kā veicināt piederības izjūtu organizācijā.

 

Kas tad īsti ir piederības izjūta?

Tāpat kā ēdiens un pajumte, arī piederība ir cilvēka pamatvajadzība. Tā simbolizē saikni ar noteiktiem cilvēkiem vai vietu. Nedrošības vidē (lasi: pandēmijas skartā pasaulē) darbinieku piederības izjūta var būt pat teju vienīgais enkurs, kas satur organizāciju kopā kā vienotu veselumu. Un arī otrādi – daudziem no mums mūsu saikne ar savu darbu un kolēģiem ir bijusi kā patvērums vai drošības izjūtas nesējs.

Mēs visi zinām, kāda ir sajūta piederēt noteiktai grupai vai iekļauties tajā – sajūta, ka esi “savējais”, kas atbilst mūsu pamatvajadzībai veidot un uzturēt spēcīgas, stabilas savstarpējās attiecības ar citiem.

Un tieši šī spēcīgā fundamenta dēļ piederība ir cieši saistīta arī ar iesaisti darba vidē. Saskaņā ar iepriekš minēto pētījumu tikai 20% darbinieku, kuri uzskata, ka viņi nav piederīgi organizācijai, ir iesaistīti darbā salīdzinājumā ar 91% to darbinieku, kas jūtas piederīgi. Piederības izjūta ne tikai apmierina darbinieku pamatvajadzības; tā iedvesmo darīt darbu labāk un veicina uzņēmējdarbības rezultātus.

 

Kas virza piederības izjūtu?

Izrādās, ka lielākā nozīme ir piederības izjūtai attiecībā pret saviem vadītājiem. Vadītājiem līdz ar to ir galvenā loma darbinieku piederības izjūtas veicināšanā.

Vadītāji, kas uzticas saviem darbiniekiem, rūpējas par labklājību individuālā līmenī, un ieklausās darbiniekos, kolektīvos mēdz veicināt augstu piederības sajūtu.

Arī spēja pielāgoties organizatoriskām pārmaiņām ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē piederības sajūtu.

Šis gads mums vairākkārt ir atgādinājis, cik svarīgi ir pievērst uzmanību daudzveidībai, vienlīdzībai un iekļautībai (DEI) darba vietā. Un nu mēs arvien biežāk runāsim un akcentēsim arī piederības izjūtu.

 

Kā piederības izjūtas esamība vai neesamība ietekmē darbinieku labklājību?

Sāksim ar faktu - cilvēkiem, kuri jūtas piederīgi savai darba vietai, ir gandrīz trīs reizes lielāka subjektīvās labklājības izjūta: 78% pret 28%.

Cieņpilna attieksme pret darbiniekiem, konkrēta rīcība saistībā ar viņu problēmām vai nepilnībām darba vidē vai saturā, un viņu ieguldījuma pamanīšana un pateicība par to ir veidi, kā parādīt darbiniekiem, kas viņi ir svarīgi.

Pētījuma arī gūts apliecinājums, ka darbinieki, kas dzīvo vieni, var vairāk izjust piederības trūkumu un kontakta zudumu ar saviem kolēģiem. Līdz ar to pandēmijas un attālinātā darba dēļ viņi var justies neaizsargātāki nekā tie, kuriem ir ģimenes.

 

Kā veicināt piederības izjūtu?

Pētījumā apliecināts, ka darbinieku lepnumam par savu uzņēmumu ir vislielākā nozīme - tas ir, uzņēmuma centieniem pozitīvi ietekmēt pasauli ir patiesi liela nozīme ne tikai sava ārējā tēla spodrināšanā, bet arī savu darbinieku piederības izjūtas veicināšanā. Tas ir arī viens no lielākajiem darbinieku piesaistes vadmotīviem – šobrīd otrajā vietā aiz piederības izjūtas.

Citi faktori ir šādi:

     - Atklāta un godīga komunikācija

     - Darbinieks kā vērtīgs komandas biedrs

     - Atbalsts, lai pielāgotos organizatoriskām pārmaiņām

     - Pārliecība, ka viņu uzņēmums ir tāds, kur ikviens var pilnībā izmantot savu potenciālu

 

Rakstā minētais pētījums pieejams šeit.

Dalies: