Kāpēc personāla vadības speciālistiem pandēmijas laikā ir tik nozīmīga loma?

16.04.2021 / Eiro Personāls

Aplēsēs šobrīd tiek secināts, ka vidēji četri no desmit darbiniekiem darbu turpinās attālināti. Trešdaļai darbinieku būs nepieciešama pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšana. Divas trešdaļas HR vadītāju uzskata, ka HR funkcijas “pārdzims” ar citiem fokusiem.

Saskaņā ar gandrīz 1300 HR vadītāju, kas piedalījās KPMG 2020 HR Pulse pētījumā jūlijā/augustā, viedokli, lielākā daļa organizāciju nākamo divu gadu laikā krasi mainīs savu darbības formu. Lai risinātu šīs izmaiņas, vairāk nekā divas trešdaļas HR vadītāju (69%) uzskata, ka cilvēkresursu funkcijas ir pilnībā jāpārveido un jāpārveido tā, lai tās būtu efektīvākas.

“HR līdz šim vairāk fokusējies uz “ugunsgrēku dzēšanu” atlasē, ikdienas darbos – mēs labi zinām, kāda ir statistika par HR ilgtspējas programmām uzņēmumos. Var teikt, ka tādas ieviesis tikai retais. Fakts ir tāds, ka mums jāpāriet uz ilgtspējas domāšanu, veidojot savu uzņēmumu darbaspēku nākotnē. Taču šī pārmaiņa prasa jaunus domāšanas virzienus, prasmes un prioritātes," saka Roberts Boltons (Robert Bolton), pārmaiņu izcilības centra vadītājs KPMG International. “Paliekoša ietekme, tostarp tas, ka gandrīz 40 procenti darbinieku turpinās strādāt attālināti, nozīmē, ka ar jaunu realitāti ir jāsamierinās. Pandēmija ir devusi HR nozīmīgu iespēju pārveidot ne tikai šo funkciju, bet arī pašu uzņēmumu. Runa ir par pēctecības, lojalitātes, attīstības plāniem attiecībā uz jebkuru vērtīgu darbinieku.”

 

Pētījumā konstatēts, ka tuvāko divu gadu laikā pārkvalifikācija (reskilled) būs nepieciešama vairāk nekā trim no 10 darbiniekiem (35 procenti). “Ejošo” profesiju ietvaros konkurence pieaugs ar vēl lielāku sparu, kā līdz šim (piemēram, IT).

Nepieciešama jauna pieeja problēmu risināšanai

Galvenās iniciatīvas ir šādas:

   1) veikt pasākumus, lai redzami nodrošinātu rūpes par darbinieku pieredzi un labklājību (47%);

   2) palīdzēt vadītājiem attīstīt jaunas vadības prasmes, lai viņiem būtu saprotams, kā atbalstīt attālināta darba veicējus (38%);

   3) pārdefinēt vai vēl vairāk - uzlabot kultūru, lai uzsvērtu digitālo domāšanas veidu, virtuālo darbu un veiklību (34%).

Roberts Boltons secina: “Mums būtu jāņem vērā šajā pētījumā gūtās atziņas. Priekšā izvirzīsies tie uzņēmumi, kas pēc iespējas laicīgāk pārliks fokusus.”

 

Galvenie papildu secinājumi, kuriem piekrituši vairums HR vadītāju

   - Talantu veidošana ar kvalifikācijas paaugstināšanu vai pārkvalificēšanu tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem faktoriem (72 procenti).

   - Valdības un valsts sektora organizācijas sastapsies ar vislielāko nepieciešamību pēc pārkvalificēšanās.

   - Lielākās investīcijas jāiegulda jaunās vai aktualizētās mācību un attīstības platformās (54 procenti).

Galvenās trīs atbildības, kas būs jānodrošina uzņēmumu HR komandām tuvākajos gados

   - Pārmaiņu vadības nodrošināšana (44 procenti).

   - Darbinieku produktivitātes pārvaldība galvenokārt attālinātā vidē (40 procenti).

   - Pasākumu īstenošana, lai uzlabotu darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanu vai pārkvalifikāciju (36 procenti).

Raksts sagatavots saskaņā ar KPMG International datiem.

Dalies: