Kas ir noturēšanas intervija un kādēļ ir vērts to ieviest (II daļa)

10.11.2021 / Eiro Personāls

Darba devējs atviegloti nopūšas, kad izdodas noturēt savu labāko darbinieku, kuru pārvilināt mēģinājis, piemēram, konkurējošs uzņēmums. Uzvara – darbinieks paliek! Taču – vai esat viņam pavaicājuši, kāpēc viņš paliek? Lielos vilcienos – tas ir stāsts par noturēšanas interviju.

Raksta pirmo daļu lasiet šeit.

Lai padarītu sarakstu ar jautājumiem pārdomātāku, tiek ieteikts intervijas jautājumus nosacīti sadalīt kategorijās:

1)    jautājumi par pašu darbinieku

2)    amata pienākumi

3)    uzņēmuma kultūra

4)    darba vide

5)    tehnoloģijas

 

Noturēšanas intervijas jautājumi par darbinieku

 (Lūgums ņemt vērā, ka šie ir tikai ievirzoši piemēri - katrs uzņēmums pats sastāda savai videi, kultūrai un iekšējai specifikai atbilstošu jautājumu loku. Tomēr, kā minēts iepriekšējā rakstā, vērts piefiksēt - šī ir strukturēta intervija, un datiem jābūt salīdzināmiem). 

1. Kas jums visvairāk patīk šajā darbā/ darba vietā?

Šeit sniegtās atbildes var būt ļoti atšķirīgas. Tomēr laika gaitā, apkopojot vairāk datu, iespējams, šeit varēsiet noteikt dažas tendences.

Ja, piemēram, jūs konstatējat, ka lielākajai daļai darbinieku tā patiešām ir jūsu uzņēmuma kultūra, kas viņiem patīk vislabāk, jūs varat to izmantot savā darba devēja zīmola veidošanas procesā.

 

2. Ar ko jūs visvairāk vēlētos papildināt savu darbu/ darba vietu?

Ja novērojat kādas tendences šeit, ir pienācis laiks rīkoties.

 

3. Kāda konkrēta situācija, kas lika domāt par aiziešanu no uzņēmuma?

Šis jautājums var būt ļoti ilustratīvs un sniegt bagātīgu informāciju arī par to, kas vadītāju acīm, iespējams, citādi paliktu nepamanīts.

 

5. Vai jūs ieteiktu mūsu uzņēmumu kā darba vietu saviem draugiem/ paziņām? Kāpēc (ne)?

Tas ir svarīgs jautājums jūsu darba devēja zīmolam. Darba meklētāji uzskata, ka darbinieki ir uzticams avots, jo viņiem ir pieredze, kā tas ir - strādāt šajā uzņēmumā.

 

6. Kas jums būtu lielākais motivators darba vietas maiņai?

Situācija, kas liek domāt par aiziešanu, bieži vien būs tāda, kas cilvēkam ir svarīga, bet netiek piedāvāta vai nepietiekoši piedāvāta esošajā vietā; tās kultūra, darbs, spēcīgas domstarpības ar biznesa virziena turētājiem, atalgojums utt.

 

Noturēšanas intervijas jautājumi par amatu

7. Kāda ir jūsu amata labākā daļa?

Cilvēkiem, protams, patīk dažādi viņu darba aspekti. Tomēr arī šeit jūs ar laiku novērosiet noteiktas atbildes, kas parādās biežāk.

Jūs varat izmantot šos datus, lai 1) kur iespējams, sniegtu darbiniekiem vairāk to aspektu, ko viņiem patiesi patīk darīt, lai uzlabotu apmierinātību un iesaistīšanos darbā, un 2) uzsvērtu darba pozitīvos aspektus kandidātiem.

 

8. No kuras darba daļas, ja vien varētu, jūs atteiktos bez domāšanas?

Iespējams, arī šeit kaut ko var optimizēt.

 

9. Kuru no saviem talantiem jūs neizmantojat savā pašreizējā lomā?

Šis jautājums sniegs ieskatu par to, kur darbinieks savā karjerā varētu vēlēties doties tālāk.

 

10. Kas padarītu jūs vēl apmierinātāku ar savu darbu?

Vienmēr ir lietas, ko varam izdarīt labāk. Šis jautājums var palīdzēt noskaidrot, kur sākt uzlabojumus, it īpaši, ja ilgtermiņā parādās vienas un tās pašas atbildes.

 

11. Vai jūtat, ka jums ir skaidri mērķi un uzdevumi?

Vai darbinieki maz saprot, ko vadītājs no viņiem sagaida? Ja darbinieki konsekventi uz to atbild ar “jā”, varat uzslavēt savus vadītājus. Pretējā gadījumā tas ir jārisina, jo skaidri mērķi palīdz darbiniekiem saskatīt savu lomu uzņēmuma kopējo mērķu sasniegšanā.

 

12. Kā jūsu vadītājs, ko es varu darīt vairāk vai mazāk?

Vadītājiem ir būtiska ietekme uz to, kā cilvēki gūst pieredzi uzņēmumā.

Tomēr vadītājiem ir jābūt pietiekami emocionāli inteliģentiem, lai pieņemtu jebkuru atsauksmi, ko viņi varētu saņemt.

 

Jautājumi par uzņēmuma kultūru

14. Vai uzņēmumā jūtaties augstu novērtēts un atzīts?

Vienkārši sakot, ja jūsu uzņēmums ir labs darba devējs, tajā cilvēki jutīsies vērtīgi, iesaistīti un produktīvi.

Atzinības trūkums ir viens no centrālajiem aspektiem, kas liek darbiniekiem meklēt citu darba vietu.

 

15. Kā jūs vēlaties tikt atzīts darbā?

Pat ja jums ir lieliska darbinieku atzīšanas programma, var būt veidi, kā to padarīt vēl labāku vai personiskāku.

 

16. Ko mēs pašlaik nedarām kā uzņēmums? Kas, jūsuprāt, mums būtu jādara?

 

 

Jautājumi par darba vidi

17. Ar ko, jūsuprāt, mums vajadzētu papildināt savus birojus? Kas būtu jāmaina?

Īpaši aktuāls jautājums, jo pandēmijas ietekmē krasi mainās tradicionālie uzskati par biroja lomu mūsu darba vidē. Jautājiet savam darbiniekam, kāda ir viņu attieksme pret šo jautājumu.

 

Jautājumi par tehnoloģijām

19. Vai jums ir pietiekami daudz rīku un resursu, lai kvalitatīvi veiktu savu darbu? Ja nav, tad kas ir tas, kas pietrūkst?

Tehniskais nodrošinājums tieši ietekmē darbinieku pieredzi un to, cik labi viņi veic savu darbu.

 

20. Cik apmierināti esat ar rīkiem, ko izmantojat, lai sazinātos ar kolēģiem, kad strādājat attālināti? (videozvani, tērzēšanas sistēmas, koplietotie dokumenti utt.)

Jo īpaši tāpēc, ka attālinātais darbs ir daļa no “jaunā normālā”, darbarīkiem, ar kuriem darbiniekiem ir jāsazinās vienam ar otru (un ar klientiem), ir jādarbojas precīzi un raiti.

 

21. Kādu programmatūru/rīku mums vajadzētu nekavējoties pārtraukt lietot?

 Informatīvs jautājums, kas palīdz izprast, kuras ir neērtākās lietojumprogrammas - iespējams, no tām var atteikties vai tās vērts aizvietot ar lietotājam draudzīgākiem risinājumiem. 

Dalies: