Novērtēšana

Izaicinājumi

 • Darba tirgus izmaiņas šobrīd un nākotnes perspektīvā
 • Atrast īsto darbinieku īstajā vietā
 • Atlases izmaksu samazināšana un atlases procesa kvalitātes uzlabošana
 • Darbinieku attīstības un izaugsmes iespējas
 • Ne visi darbinieki uzņēmumā pilnvērtīgi izmanto savas stiprās puses un resursus
 • Efektīvas komandas izveide un vadīšana
 • Monetārās un nemonetārās atlīdzības līdzsvars
 • Emocionālā piesaiste uzņēmumam

Risinājumi

Profiles International
Esam Profiles International partneri Latvijā, piedāvājot starptautiski atzītas metodes, kas ir tulkotas vairāk kā 30 valodās.


Checkpoint 360
CheckPoint ir 360 grādu metode uzņēmumu vadītājiem dod iespēju saņem atgriezenisko saiti no saviem tiešajiem vadītājiem, padotajiem darbiniekiem, kolēģiem un pat klientiem.

Klienti, kas lietojuši Checkpoint 360, šīs metodes galveno vērtību saskata tās pamatīgumā, rentabilitātē un ilgtermiņa rezultātos.

Checkpoint 360 aplūko 8 universālās vadības kompetenču grupas: saskarsme, līderība, pielāgošanās spēja, mērķu sasniegšana, attiecības, darba pienākumu izpilde, citu attīstīšanas veicināšana un personīgā attīstība. Tās sīkāk iedalītas 18 prasmju grupās un 70 apgalvojumos.

Paraugs - individuālā atskaite

Paraugs - salīdzinājuma atskaite

Paraugs - vadības pārskats


Profile XT
Īstais cilvēks īstajā vietā!

Unikāla amata atbilstības metode, kas ļauj noskaidrot to, cik veiksmīgi kandidāts tiks galā ar darbu konkrētajā amatā un organizācijā, atklājot informāciju par domāšanas stilu, uzvedības iezīmēm un profesionālajām interesēm.

Lielākais Profile XT ieguvums - iespēja izveidot amata profilu, kas atbilst amatam un Jūsu organizācijai.

Metodi ir iespējams izmantot: darbinieku atlasē, pēctecības plānošanā, talantu un pārmaiņu vadībā.

Paraugs - amata profila salīdzinājums

Paraugs - ieteikumi intervijai - personība kopumā

Paraugs - kopsavilkuma grafiks


Darba snieguma indikators
Vadītāja rokasgrāmata darbinieku motivēšanā un attīstīšanā!

DSI ir metode, kas balstās uz DISC pieeju, atspoguļojot tipiskāko cilvēka uzvedību un to, kā tā ir saistīta ar darba sniegumu un sadarbību ar citiem cilvēkiem organizācijā.

Metodi ir iespējams izmantot darbinieku motivēšanā, koučingā, konfliktu risināšanā, darba izpildes problēmu risināšanā, kā arī komandas attīstībā un jaunu komandu veidošanā.

Paraugs - ieteikumi komandas darba uzlabošanai

Paraugs - komandas analīze

Paraugs - kopsavilkuma atskaite

Paraugs - vadības atskaite


Kompetenču jeb uzvedības intervija
Intervija fokusējas uz kandidāta kompetencēm, nevis amatu un tā prasībām. Amata pienākumi un saturs var strauji mainīties, tāpēc uzņēmumam ir svarīgi atrast darbiniekus, kuru kompetences ļauj viņiem būt elastīgiem, atvērtiem pārmaiņām un spējīgiem skatīties nākotnē.


Darba vides aptaujas
Iespēja atklāt uzņēmuma resursus un pilnveidojamās puses attiecībā uz darbinieku iesaistīšanos, darbinieku apmierinātību un citām uzņēmumam svarīgām jomām.

Piedāvājam veikt šādas darba vides aptaujas:

 • Darbinieku iesaistīšanās - atspoguļo informāciju par to, vai darbinieki uzņēmumā dara vairāk nekā ir rakstīts viņu darba pienākumos, un vai uzņēmums rada tādu darba vidi un apstākļus, lai darbinieki iesaistītos un būtu lojāli uzņēmumam.
 • Darbinieku apmierinātība - nosaka darbinieku apmierinātību ar dažādiem darba aspektiem un to funkcionēšanu uzņēmumā.
 • Speciāli veidotas aptaujas uzņēmumam.