Novērtēšana

Izaicinājumi

  • Darba tirgus izmaiņas šobrīd un nākotnes perspektīvā
  • Atrast īsto darbinieku īstajā vietā
  • Atlases izmaksu samazināšana un atlases procesa kvalitātes uzlabošana
  • Darbinieku attīstības un izaugsmes iespējas
  • Ne visi darbinieki uzņēmumā pilnvērtīgi izmanto savas stiprās puses un resursus
  • Efektīvas komandas izveide un vadīšana
  • Monetārās un nemonetārās atlīdzības līdzsvars
  • Emocionālā piesaiste uzņēmumam

Risinājumi

Esam PXT Select pilnvarotie partneri Baltijas valstīs, piedāvājot starptautiski atzītas metodes un nodrošinot izcilus kandidātu un darbinieku novērtēšanas pakalpojumus mūsu klientiem.


Checkpoint 360
CheckPoint ir 360 grādu metode uzņēmumu vadītājiem dod iespēju saņem atgriezenisko saiti no saviem tiešajiem vadītājiem, padotajiem darbiniekiem, kolēģiem un pat klientiem.

Klienti, kas lietojuši Checkpoint 360, šīs metodes galveno vērtību saskata tās pamatīgumā, rentabilitātē un ilgtermiņa rezultātos.

Checkpoint 360 aplūko 8 universālās vadības kompetenču grupas: saskarsme, līderība, pielāgošanās spēja, mērķu sasniegšana, attiecības, darba pienākumu izpilde, citu attīstīšanas veicināšana un personīgā attīstība. Tās sīkāk iedalītas 18 prasmju grupās un 70 apgalvojumos.

Paraugs - individuālā atskaite novērtētajam vadītājam.


Profile XT
Īstais cilvēks īstajā vietā!

Unikāla amata atbilstības metode, kas ļauj noskaidrot to, cik veiksmīgi kandidāts tiks galā ar darbu konkrētajā amatā un organizācijā, atklājot informāciju par domāšanas stilu, uzvedības iezīmēm un profesionālajām interesēm.

Lielākais Profile XT ieguvums - iespēja izveidot amata profilu, kas atbilst amatam un Jūsu organizācijai.

Metodi ir iespējams izmantot: darbinieku atlasē, pēctecības plānošanā, talantu un pārmaiņu vadībā.

Paraugs - amata profila salīdzinājums

Paraugs - kopsavilkuma grafiks


Darba snieguma indikators
Vadītāja rokasgrāmata darbinieku motivēšanā un attīstīšanā!

DSI ir metode, kas balstās uz DISC pieeju, atspoguļojot tipiskāko cilvēka uzvedību un to, kā tā ir saistīta ar darba sniegumu un sadarbību ar citiem cilvēkiem organizācijā.

Metodi ir iespējams izmantot darbinieku motivēšanā, koučingā, konfliktu risināšanā, darba izpildes problēmu risināšanā, kā arī komandas attīstībā un jaunu komandu veidošanā.

Paraugs - individuālā atskaite

Paraugs - kopsavilkuma atskaite


Kompetenču jeb uzvedības intervija
Intervija fokusējas uz kandidāta kompetencēm, nevis amatu un tā prasībām. Amata pienākumi un saturs var strauji mainīties, tāpēc uzņēmumam ir svarīgi atrast darbiniekus, kuru kompetences ļauj viņiem būt elastīgiem, atvērtiem pārmaiņām un spējīgiem skatīties nākotnē.